Elif Çikolata

Gıda Güvenliği Vizyonumuz…

Gıda güvenliği konusu son dönemlerde iyice önem kazanmış ve herkesin dikkat edip, araştırdığı bir konu haline gelmiştir. Gıda güvenliği tüketiciyi hastalık risklerinden koruduğu için son derece önemlidir. Tüm bunların yanı sıra gıda güvenliğinin en büyük artısı; işletmeleri güvenli olmayan ürünler yüzünden etkileyebilecek olan sorunlardan korur.

Gıda güvenliği, gıdanın ham maddeden başlayıp bize gelene kadar yer alan tüm süreçte her bir aşamanın kontrol altında alınması ile mümkündür.

Elif Çikolata olarak gıda güvenliği konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olup, mevcut mevzuatlara uygun hizmet sunarak, gıda güvenliği konusundaki güncellemeleri yakından takip ediyoruz.

Güvenli Gıda Süreci için Yapılması Gerekenler

  • Güvenilir ham madde ile raf ömrü boyunca ürünün aynı kalitede kalmasını sağlamak,
  • Tesis ve ekipmanların standartlara uygun olması,
  • Temizlik ve hijyen süreçlerinin kurallara göre uygulanması,
  • Personele gerekli eğitim ve hijyen bilincinin verilmesi,
  • Tedarikçi ve ham madde koşullarının kontrolü,
  • Depolama ve dağıtım şartlarının güvenliği,
  • Mevcut kalite ve sistemin devamlılığının esas alınması gerekmektedir.

Temel İlkemiz; Güvenli Gıda

Kakao ham maddesi ülkemize yurt dışından geldiği için depolama ve uygun şartlarda üretim süreci kritik önem kazanmaktadır. Her türlü çikolatanın belirli standartlara uygun ve uzman bir ekip tarafından üretilmesi güvenli gıda için en önemli unsurdur. Bu konuda Elif Çikolata olarak, güvenli üretim için uygun şartları sağlayıp, tedbir ve iyileştirmeleri yaparak üretim sürecimize devam ediyoruz. Sağlığı tehdit edebilecek bir sonuçla karşılaşmamak adına gereken tüm süreçleri standartlara uygunluğu test edilerek sürdürüyoruz.

Güvenli gıda üretebilmek adına, Elif Çikolata olarak; Hijyen Standartlarına Uygunluk, Kalite Kontrol ve Güvence, İzlenebilirlik ve Takip Sistemi, Personel Eğitimi, Çapraz Bulaşmayı Önleme, Uygun Depolama, Yasal Gerekliliklere Uygunluk ve Risk Değerlendirilmesi gibi bir dizi önlem ve standartları ilke ediniyoruz.

Elif çikolata gıda güvenliği